Zadośuczynienie za doznane krzywdy

Każda osoba, która uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym i doznała jakiejś krzywdy, czy to fizycznej, czy psychicznej ma prawo do zadośćuczynienia pieniężnego. Zazwyczaj są to osoby, które doznały rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała.

Kto może starać się o zadośćuczynienie?

zadośćuczynienie za bólNajpierw należy  wyjaśnić czym jest zadośćuczynienie za ból doznany podczas wypadku. Jeżeli ktoś brał udział w wypadku komunikacyjnym, oczywistą rzeczą jest, że poniósł jakieś szkody. Nie koniecznie trzeba mieć złamaną nogę, rękę czy poobijane żebra. Zdrowie może ulec rozstrojowi poprzez zszargane ową sytuacją nerwy lu po prostu możemy odczuwać ból części ciała, ponieważ została ona np stłuczona. Wtedy należy nam się zadośćuczynienie za ból, ale trzeba pamiętać, że musimy to udowodnić.  Zadośćuczynienie to podstawowe świadczenie obok innych wynikających z wypadków świadczeń. Ma ono na celu zrekompensowanie poniesionych przez nas krzywd ( ból i cierpienie) podczas brania udziału w wypadku. Każda osoba, która została poszkodowana w wypadku ma prawo do świadczenia, takiego jak zadośćuczynienie za ból, nie w zamian za odszkodowanie, ale równolegle do innych świadczeń takich jak dojazd do placówek medycznych lub zwrot kosztów leczenia. Z uwagi tego, że poniesiona krzywda jest stratą niewymierną i nie da się jej przeliczyć na konkretną sumę pieniędzy, zadośćuczynienie ma przynieść poszkodowanemu, taką wartość, która pozwoli mu na złagodzenie skutków wypadku.

Widzimy zatem, że oprócz odszkodowania za poniesione szkody, możemy ubiegać się także o zadośćuczynienie, ale należy pamiętać o tym, że trudne jest ustalenie, jaka ma być jego wysokość. Jest to świadczenie jednorazowe, więc ma obejmować krzywdę doznaną w przeszłości, teraźniejszości oraz krzywdę przyszłą, która wynika z wypadku.