Prawidłowe nawożenie roślin w tym ziemniaka

Prawidłowe nawożenie roślin jest bardzo ważne w rolnictwie- pozwala na zwiększanie plonów, unikanie chorób roślin, poprawia ich odporność oraz wzmacnia przechowalnictwo w glebie. Nawożone są praktycznie wszystkie posadzone rośliny czy zboża, nie omijając ziemniaka.

Wskazówki kiedy prawidłowo nawozić ziemniaki

nawożenie ziemniakówKażde warzywo, owoc, każda roślina ma odmienną potrzebę wykorzystania składników pokarmowych. Nawozić ziemniaki można wczesną wiosną bądź jesienią przed orką. Jeśli nawozimy wczesną wiosną najlepiej wziąć pod uwagę nawóz- gnojowicę, jeśli mówimy o nawożeniu gleb lekkich, przed uprawą. Jeśli ziemia jest po uprawie ale również wiosną wtedy stosujemy jako nawóz gnojówkę. Obornik, który tak jak wcześniej wspomniano daje najlepsze plony stosujemy na jesieni. Nawożenie ziemniaków jest sprawą bardzo dyskusyjną co do tego kiedy nawozić i czym nawozić aby plon dał największą ekonomiczną korzyść. Nawożenie ziemniaków najlepszy efekt daje wtedy, kiedy ,,podstawą” nawożenia jest obornik. To właśnie on daje najlepsze plony w porównaniu z gnojowicą czy gnojówką.  Nawożenie stosowane jest po to, aby dostarczyć ziemniakom potrzebnych składników typu azot, fosfor i potas. Właśnie azot najlepiej jest zastosować wiosną jeszcze przed zasadzeniem ziemniaków. Dawki azotu oczywiście obliczamy zależnie od ilości sadzonek oraz dawkujemy w zależności czy są to sadzonki ziemniaka jadalnego czy ziemniaka przeznaczonego na cele spożywcze. Jeśli przenawozimy ziemniaki szczególnie azotem to będzie miało niestety negatywny wpływ na roślinę.

Nawożenie jest bardzo ważnym działaniem, którego wpływ jest ważny ekonomicznie- przekłada się na plon pozyskiwany jesienią. Również przy sadzeniu ziemniaka, który, jakby się wydawało nie jest wymagający. Jednak składniki pokarmowe dostarczane do gleby potrzebne są do jego wzrostu i odporności przy zimowaniu w glebie.