Jak działają zmiękczacze wody?

W Polsce niewiele jest terenów, które posiadają źródła o bogatym składzie pod względem mikro- i makroelementów. Niekiedy jest potrzeba dodatkowego wzbogacenia składu nie tyle gleby i źródeł ale już samego wydobytego produktu.

Popularne zmiękczacze wody

zmiękczacz wodyWiększość terenów, z których wydobywana jest w naszym kraju woda, bogate są w zawiązki węglanów wapnia. Zmiękczacz wody zawiera przede wszystkim złożone jony wymienne, naładowane jonami sodu. Podczas procesu zmiękczania wody, kationy, czyli jony dodatnie wapnia i magnezu są wymieniane na kationy sodowe. Woda po procesie zmiękczania zawiera zatem jony sodu w ilości zbliżonej do jonów wapnia i magnezu przed całym procesem. Zmiękczacze wody można zakupić takie, które będą działały przez dłuższy czas, w których zachodzą procesy regeneracji. Regeneracja taka polega na automatycznym płukaniu złoża roztworem wody i soli- roztwór ten zawiera dużo jonów sodu, którymi złoże się ładuje. Woda zmiękczona nie jest wbrew pozorom słona w smaku. Mimo, że zawartość sodu wzrasta. Pozostały skład poza jonami sodu, wapnia i magnezu, nie ulega zbytnio zmianie po całym procesie. Proces ten nie jest też równy procesowi demineralizacji, co często jest mylone. Zalety są takie, że zmiękczona woda nie tworzy osadów z kamienia i nie niszczy w ten sposób instalacji i urządzeń. Dzięki temu można zredukować na przykład koszty ogrzewania ze względu na ochronę instalacji grzewczych i zapobieganie ich niszczeniu oraz zapewnić zdrowy wygląd naszej skórze, która nie będzie podrażniona.

Zawartość sodu w wodzie po wymienionym powyżej procesie nie powinna przekraczać zawartości wymienionej w dopuszczalnych normach. Na wodę z dużą ilością sodu powinny uważać osoby z cukrzycą i schorzeniami z wymogiem specjalnej diety bezsolnej.